Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός: εργαστήριο

Εαρινό εξάμηνο 2019-20

Διδάσκων: Μ.Στεφανιδάκης

Εργαστήριο Προγραμματισμού στον Σημασιολογικό Ιστό

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) εμφανίστηκε ως γενική (και αόριστη) ιδέα το 2001: ..η μετατροπή του παγκόσμιου ιστού (web) σε έναν χώρο όπου, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι μηχανές θα μπορούν να καταλάβουν την έννοια/σημασιολογία (semantics) της πληροφορίας.

Έκτοτε, και αφού περιπλανήθηκε στις θεωρητικές περιοχές της μαθηματικής λογικής και αναπαράστασης γνώσης, ο Σημασιολογικός Ιστός κατέληξε σε μια σειρά από στέρεα πρότυπα (standards) για την αναπαράσταση, διασύνδεση και αναζήτηση της σημασιολογικής πληροφορίας, καθώς και σε μια σειρά από "καλές πρακτικές" για τη δημοσίευση των διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data).

Η εφαρμοσμένη αυτή πλευρά του Σημασιολογικού Ιστού εξετάζεται στο εργαστήριο. Ειδικότερα, θα μελετήσουμε:

  • Τη βάση του Σημασιολογικού Ιστού: HTTP και URIs.
  • Τον τρόπο αναπαράστασης της σημασιολογικής πληροφορίας: RDF, RDFS (και λίγο OWL).
  • Πρακτικές δημοσίευσης: Linked data και Triplestores.
  • Τη γλώσσα αναζήτησης (και όχι μόνο) σημασιολογικών δεδομένων: SPARQL.

Γλώσσες προγραμματισμού: Ο προγραμματισμός στον Σημασιολογικό ιστό απαιτεί ευελιξία και τεχνικές γρήγορης ανάπτυξης. Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python, Javascript κ.ά.

Ώρες εργαστηρίου

Κάθε Πέμπτη 19:00-21:00 on-line!
(δείτε στο υλικό του εργαστηρίου για οδηγίες προετοιμασίας)

E-book εργαστηρίου

STEFANIDAKIS, M., ANDRONIKOS, T., PAPADAKIS, I., 2016. Open Linked Data and Related Applications. [ebook] Athens:Hellenic Academic Libraries Link. Available Online at: http://hdl.handle.net/11419/1338