Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Παράλληλος Προγραμματισμός

Εαρινό εξάμηνο 2022-23

Διδάσκων: Μ.Στεφανιδάκης

Το μάθημα του Παράλληλου Προγραμματισμού

Εργαστηριακό μάθημα, όπου γίνεται πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές προγραμματισμού υψηλής απόδοσης και παράλληλου προγραμματισμού:

  • Η επίδραση της ιεραρχίας μνήμης στην απόδοση
  • SSE instructions
  • Προγραμματισμός Threads
  • OpenMP
  • Intel Threading Building Blocks (TBB)
  • Παράλληλες υλοποιήσεις της βιβλιοθήκης C++ STL
  • Προγραμματισμός CUDA

Λειτουργικό σύστημα: Linux. Γλώσσες προγραμματισμού: C και C++. Περιστασιακά θα χρησιμοποιηθούν ειδικές γλώσσες για προγραμματισμό σε GPU όπως CUDA C (ή OpenCL).

Ώρες μαθήματος-εργαστηρίου

Κάθε Δευτέρα 17:00-19:00 και Τρίτη 13:00-15:00 στο Εργαστήριο «Αρεταίος».

Έναρξη: 13/2/2023

Βαθμολογία

Ο «Παράλληλος Προγραμματισμός» είναι ένα μάθημα επιλογής με εργαστηριακό προσανατολισμό: θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα σετ προγραμματιστικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (όχι κατ'ανάγκη με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας), από τον βαθμό των οποίων θα υπολογιστεί η συνολική βαθμολογία – υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας (βαθμός ≥ 5) σε κάθε άσκηση.

Προσοχή: οι εργασίες είναι απαλλακτικές μόνο για το εξάμηνο κατά το οποίο παραδόθηκαν και εφόσον έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά-εργαστηριακά.

Εξέταση Ιουνίου 2023: ποιοι απαλλάσσονται;

Προτεινόμενα βιβλία για το μάθημα