Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Λογικός Προγραμματισμός (εργαστήριο)

Χειμερινό εξάμηνο 2019-20

Διδάσκων: Μ.Στεφανιδάκης

Εργαστήριο Λογικού Προγραμματισμού

Στο εργαστήριο του Λογικού Προγραμματισμού γίνεται πρακτική εξάσκηση μέσω της γλώσσας Prolog στα παρακάτω θέματα:

  • Εισαγωγή στην Prolog: facts και rules
  • Λειτουργία της Prolog: Backtracking
  • Prolog και Λίστες
  • Τελεστές και Αριθμητική
  • Η άρνηση (negation) στην Prolog
  • Εφαρμογή: Planning

Πληροφορίες

  • Ώρες εργαστηρίου: Παρασκευή 13:00-15:00, Εργαστήριο Η/Υ, Κτήριο Αρεταίος.

Προτεινόμενα βιβλία