Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Χειμερινό εξάμηνο 2023-24

Διδάσκων: Μ.Στεφανιδάκης

Το μάθημα

Μάθημα κορμού του 2ου έτους του Τμήματος Πληροφορικής. Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος τίθενται οι βάσεις για την κατανόηση της Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και καλύπτεται μια ευρεία περιοχή θεμάτων ψηφιακής τεχνολογίας, σχεδίασης, μέτρησης απόδοσης, καθώς και προηγμένων υπολογιστικών αρχιτεκτονικών.

  • Διαλέξεις: Δευτέρα 13:00-15:00 στο Αμφιθέατρο 1 (κτήριο Ιστορίας).

Βαθμολόγηση μαθήματος

Με γραπτή εξέταση.

Εργαστήριο

Το μάθημα της Αρχιτεκτονικής συνοδεύεται από το αντίστοιχο εργαστήριο.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο τη σχεδίαση και προσομοίωση μιας βασικής υπολογιστικής μονάδας (CPU).

  • Ώρες Εργαστηρίου: Τρίτη 13:00-15:00, Εργαστήριο Η/Υ, Κτήριο Γαληνός.

Βαθμολόγηση εργαστηρίου

Προστίθεται υπό μορφή bonus στον βαθμό του μαθήματος. Απαραίτητη η αδιάλειπτη συμμετοχή στο εργαστήριο!

Προτεινόμενα βιβλία